Gunilla Blomqvist


Gunilla Blomqvist - Leg Psykolog / Leg Psykoterapeut / Handledare

Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Specialist i Klinisk Psykologi. Jungiansk analytiker IAAP. Certifierad bioenergetic terapis CBT. Utbildad grupp- och familjeterapeut. Handledare i psykoterapi. Grundare av Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi 1975.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35